BA1315 Logo met tekstjpg

Inschrijving/voorwaarden

Inschrijving
De activiteiten zijn bedoeld voor alle kinderen die wonen en/ of op school zitten in Wormerland. Voor deelname aan een activiteit dient u uw kind op te geven via de website van www.bredeschoolwormerland.nl. Kinderen kunnen meedoen met activiteiten op de eigen school én op andere locaties. Om in te schrijven klikt u eerst links op de school van uw kind, vervolgens kiest u de activiteit en klikt op bekijken. Als er nog plek is op de activiteit ziet u onderin de link “inschrijven op deze activiteit.”

Belangrijke informatie over activiteiten
U krijgt tijdig bericht als de activiteit niet doorgaat. Geen bericht betekent dat de activiteit begint op genoemde dag en tijdstip. Deelname aan een activiteit is voor eigen risico. Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen gaan de meeste activiteiten niet door. In de schoolvakantie wordt een ander activiteitenaanbod gedaan. Tijdens studiedagen gaan de activiteiten, mits u geen afbericht ontvangt, wel gewoon door. Tijdens door Baloe aangeboden activiteiten kan er gebruik gemaakt worden van boot of bus, conform de veiligheidsvoorschriften van Baloe.

Betaling
U machtigt Scwo eenmalig voor het gehele bedrag. De activiteitenbijdrage wordt ongeveer 1 week voor de startdatum geïnd of in de week dat de activiteit start.
Als een activiteit niet doorgaat wordt de activiteitenbijdrage niet geïnd. Een door u gemiste activiteit wordt niet terugbetaald. Activiteiten die door toedoen van de organisatie niet kunnen worden gegeven worden ingehaald of terugbetaald. De financiële administratie wordt door Scwo gedaan. Deze verwerkt uw inschrijfformulier en incasseert de activiteitenbijdrage.

Problemen met betalen?
Uw kind wil graag meedoen met een activiteit, maar u heeft vanwege uw lage inkomen problemen met de kosten? Daarvoor is er bij de gemeente Wormerland het Kinderparticipatiefonds. Dit fonds biedt een jaarlijkse bijdrage van € 200,- per kind dat op de basisschool zit. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met school en vrije tijdsbesteding. De bijdrage geldt voor een inkomen (in januari) tot 110% van de bijstandsnorm. Voor het aanvragen kunt u een afspraak maken bij de gemeente (Werk, Inkomen en Zorg). Dat kan elke werkdag tussen 8.30-12.30 uur. U kunt ook een afspraak maken aan de balie van het gemeentehuis, Koetserstraat 3, tel. 075-651.21.00.

Annuleren
Annuleren zonder betaling van het cursusgeld kan alleen schriftelijk tot één week vóór de startdatum. Er wordt dan €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging en opzegging korter dan één week voor de startdatum moet u het volledige cursusgeld betalen. Alleen als een nieuwe cursist de opengevallen plaats kan innemen, is restitutie mogelijk. U kunt uw annulering richten aan: Brede school Wormerland, p.a. Scwo, Dorpsstraat 206, 1531 HS Wormer of via info@bredeschoolwormerland.nl

Aansprakelijkheid
De Brede school Wormerland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging en/of vermissing van eigendommen. Tijdens de activiteiten vallen de kinderen onder de wettelijke aansprakelijkheid  en de verzekering van het individu. De scholen, kinderopvang of andere partners zijn dus geenszins aansprakelijk.

Brengen en halen
Bij enkele activiteiten bestaat de mogelijkheid dat uw kind na afloop van  school vanuit de klas naar de activiteit kan gaan. Bij de informatie over de activiteit kunt u dit dan lezen. Bij de andere activiteiten dient u er zelf voor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig en na afloop opgehaald wordt.

Afmelden bij ziekte/ afwezigheid
Indien uw kind ziek is of afwezig bij een les is het fijn als u hem/ haar afmeldt. Als de cursus op school plaatsvindt kunt u bij ziekmelding vragen of het ook aan de docent van de naschoolse activiteit doorgegeven kan worden. Als de cursus op een andere locatie is kunt u zich afmelden bij de coördinator, Saskia van Schaik, op 06-38624812 of info@bredeschoolwormerland.nl. Indien zij niet aanwezig is kunt u een boodschap achterlaten.

Kinderen van BSO Baloe die meedoen aan activiteiten
•U schrijft uw kind in via de website van de Brede school.
•Voor activiteiten georganiseerd door Baloe op de dag waarop uw kind de BSO bezoekt worden geen kosten berekend.
•Als u uw kind inschrijft voor overige activiteiten dient u hiervoor te betalen. Indien deze activiteiten op de school met BSO locatie zijn, zorgen de pedagogisch medewerkers dat de kinderen gehaald en gebracht worden naar de activiteit. U dient dit wel zelf aan Baloe door te geven! Dit geldt niet voor de BSO locatie Dorpsstraat 187, die zich niet binnen een school bevind. Kinderen van BSO 11-13 die aan een activiteit op de Eendragt meedoen, worden wel opgehaald na afloop.
•Kinderen van Baloe vallen tijdens de activiteiten georganiseerd door Baloe medewerkers onder de verantwoording en verzekering van Baloe BV.