BA1315 Logo met tekstjpg

Algemeen

De Brede school Wormerland is een samenwerking tussen:

  • Gemeente Wormerland
  • Basisscholen Wormerwieken, De Eendragt, De Harpoen, Weremere, Wijdewormer en IKC de Eigen Wijs
  • Kinderopvang Baloe, Boefje en Sport BSO Kids WSV
  • Scwo (sociaal cultureel werk organisatie in Wormerland)

De start van de Brede school Wormerland wordt mede mogelijk gemaakt doordat de gemeente Wormerland deelneemt aan de landelijke regeling Impuls Brede Scholen sport en cultuur. Vanuit het Rijk is deze landelijke impuls gestart met als doel het sport- en cultuuraanbod voor kinderen te stimuleren. De gemeente stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar waardoor een coördinator Brede School en enkele Combinatie Functionarissen aangesteld kunnen worden. Saskia van Schaik is de coördinator Brede school Wormerland.

In Wormerland hebben de hierboven genoemde organisaties de handen ineen geslagen en hebben in samenwerking met Fluxus en muziekschool Waterland een activiteitenaanbod geformuleerd. Met onder andere de plaatselijke sportverenigingen zal contact worden opgenomen om te vragen of zij ook een bijdrage kunnen leveren aan de Brede school Wormerland. Mogelijk levert hen dit nieuwe leden voor hun club op. De activiteiten vinden plaats op de diverse scholen, in een sporthal of andere geschikte locatie. De meeste activiteiten rouleren onder de verschillende scholen en op verschillende dagen. Hierdoor ontstaat er een grote variëteit en is er voor ieder wat wils.